عملیات پایپینگ و مکانیکال بندر خدماتی و صادراتی تمبک

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: شركت پترو پایدار ایرانیان
  • پيمانكار اصلی: شرکت ساختمان و نصب فراب
  • محل اجرا: ایران، بوشهر
  • روش اجرا: C
  • محدوده کاری: عملیات پایپینگ و مکانیکال
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا

کلمه مورد نظر خود را وارد کنید