مديريت ضايعات يكي از مهمترين راه‌حل‌هاي محافظت از كره زمين براي نسل‌هاي آينده است. بدون مديريت پايدار پسماند، تجمع بيش از حد زباله در نقاط مختلف كره زمين، خسارات جبران‌ناپذيري را براي كره زمين ايجاد خواهد كرد. از مهمترين معضلات عدم مديريت پسماند در كشور، مي‌توان به توليد شيرابه توليدي در شمال كشور اشاره كرد كه اين خود مسبب از بين رفتن وسعت زيادي از زمين‌هاي كشاورزي در اين مناطق شده است. از سويي ديگر، امروزه ساخت سايت‌هاي تصفيه، امحا و بازيابي زباله‌‌هاي شهري، به يك معضل جدي تبديل شده است. عدم جداسازي مناسب زباله‌ها در محل، اين معضل را جدي‌تر كرده است. در اين راستا، شركت مديريت انرژي و توسعه طرح‌هاي تجديدپذير فراب مجموعه‌اي از فعاليت‌ها را در خصوص توسعه دانش فني و اجرايي براي كاربردي شدن پروژه‌هاي مديريت پسماند در كشور شكل داده است. از اقدامات اصلي اين شركت در اين زمينه مي‌توان به توسعه دانش فني و مهندسي، بررسي نحوه اجرا و عيب‌يابي پروژه‌هاي مديريت پسماند در كشور، شناسايي انواع ضايعات با توجه به محتواي مواد آلي آن‌ها و شناسايي روش‌هاي جداسازي و توليد مواد با ارزش افزوده بالا اشاره كرد.

خدمات

در این راستا، فعاليت‌های مربوط به مديريت پسماند و ضايعات فناوري‌هاي مديريت ضايعات در گروه‌های زیر انجام شده است
  • بررسی فنی- اقتصادی- مالی پروژه‌های توسعه فناوری تولید برق زیستی با توجه به محدودیت‌های منطقه‌ای جهت برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی طرح‌ها
  • تعامل با شرکت‌های بین‌المللی جهت انتقال دانش فنی و اجرایی پروژه‌های مدیریت پسماند

پروژه‌ها

همچنین پروژه‌های مربوط به توسعه بازيافت پسماند و ضايعات در شرکت مدیریت انرژی و توسعه طرح‌های تجدیدپذیر فراب به شرح زیر است:
  1. بررسي مديريت بازيافت زباله‌هاي حجيم ساختماني در كشور و بررسي توان ملي و منطقه‌اي در جهت اجرايي شدن پروژه‌ها
  2. توسعه دانش فني- اقتصادي طرح‌هاي بازيافت زباله شهري با استفاده از فناوري هازم خشك، زباله‌سوز، توليد كمپوست، لندفيل و شيرابه
  3. بررسي مديريت بازيافت فضولات دامي با استفاده از فناوري توليد كمپوست- هاضم

کلمه مورده نظرتان را جستو جو کنید