خورشیدی و بادی

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیم آب و هوایی ویژه سرزمینی پرپتانسیل در حوزه تامین انرژی تجدیدپذیر به شمار می-آید. این شرایط همراه با كاهش بیش از پنجاه درصدی هزینه¬های اولیه تامین انرژی از نیروگاه تجدیدپذیر در دهه گذشته و پیش¬بینی تداوم آن در سال¬های آینده می¬تواند جهش فوق¬العاده¬ای را در اجرای پروژه¬های مربوطه در اقلیم ایران بوجود آورد. از این رو توسعه نهادی و سازمانی جهت استفاده از این پتانسیل بی بدلیل یكی از ماموریت¬های اصلی شركت فراب است كه به عهده شركت مدیریت انرژی و توسعه طرح¬های تجدیدپذیر فراب واگذار شده است. این شركت به عنوان بازوی شركت فراب در طراحی، تامین و اجرای پروژه تجدیدپذیر در بخش های زیر خدمات خود را عرضه می¬كند

خدمات

شركت مديريت انرژي و توسعه طرح­هاي تجديدپذير فراب با استفاده از امكانات شركت فراب اقدامات مهمي در حوزه تامين مالي نوين رقم زده است. اين اقدامات شامل
  • امكان¬سنجی فنی و مهندسی و اقتصادی پروژه های تجدیدپذیر
  • تامین مالی و سرمایه¬گذاری در حوزه نیروگاه¬های تجدیدپذیر
  • طراحی،تامین، ساخت و بهره¬بردای از نیروگاه¬های تجدیدپذیر

پروژه‌ها

  1. تامین مالی و مدیریت پروژه نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی اردكان

کلمه مورده نظرتان را جستو جو کنید