توسعه پایدار

امروزه مدیریت پایدار انرژی یک مسئله اساسی برای توسعه بسیاری از پروژه‌ها در شرکت‌های EPC است. این شرکت‌ها، به عنوان متفکران استراتژیک بلندمدت، و کارآفرینان بخش انرژی، باید از نزدیک درگیر این اقدامات باشند. کارآفرینان انرژی با دانش عمیق خود درباره هزینه‌های انرژی، از تلاش‌های کاهش مصرف انرژی حمایت کرده و به آنها کمک می‌کنند تا مدیریت خود را به سمت تصمیمات صحیح و استراتژیک متناسب با ایجاد درآمدهای اقتصادی با در نظر گرفتن کاهش اثرات و افزایش سازگاری سوق می‌دهند. در حقیقت، هدف از پایداری، ایجاد تعادل مناسب بین ملاحظات مالی یک شرکت و تأثیر آن بر مردم و کره زمین است. کارآفرینان انرژی می‌توانند سهم مهمی در افزایش سودآوری داشته باشند در حالی که اثرات زیست‌محیطی شرکت‌ها را کاهش می‌دهند. غالباً، شرکت‌ها به جای استفاده از رویکردی با ساختار مناسب، به دنبال پروژه‌های درآمدزا هستند. این می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های بهینه شده، در حالی که کربن کمتری به ازای هر یورو یا دلار صرفه‌جویی می‌شود. مظهر فقر فراتر از شکاف شهر و روستا است و دارای زمینه‌های زیرمنطقه‌ای و منطقه‌ای است. بنابراین، با توسعه رویکردهای نوین در بخش‌های مختلف، شناسایی حمایت‌‌های بین‌المللی در توسعه، هماهنگی توسعه پایدار منطقه‌ای از طریق تلاش در سطح جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی، دستیابی به معیشتی پایدار ممکن خواهد بود. از این رو، گروه توسعه پایدار فراب، پس از شناسایی راهبردهای پایداری و مناسب‌ترین فن‌آوری‌های انرژی پایدار، با همکاری سایر بخش‌ها، به مذاکره در مورد قراردادها و تجارت کالای سبز با دیدگاه کاهش اثرات انتشارات و ایجاد سازگاری گام بر می‌دارد.

خدمات

در این راستا، پروژه¬های این بخش در گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شود:
  • شناسایی پروژه‌های مربوط به فناوری هیبریدی در کشور
  • توسعه طرح‌های نوآورانه با توجه به پتانسیل‌های منطقه‌ای
  • همکاری در تهیه پیشنهادهای فنی و اقتصادی برای بهره‌گیری از حمایت‌های بین المللی
  • همکاری در توسعه بهره برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به توسعه منطقه‌ای

پروژه‌ها

همچنین پروژه‌های مربوط به بخش توسعه پایدار در شرکت مدیریت انرژی و توسعه طرح‌های تجدیدپذیر فراب به شرح زیر است:
  1. تهیه پیشنهاد پروژه برای هم‌بست آب، انرژی و کشاورزی در منطقه سیستان و بلوستان برای فقرزدایی در این منطقه
  2. تهیه پیشنهاد پروژه مربوط به برق خورشیدی در چاه‌های آب در پروژه IKI کوچک مقیاس
  3. پروژه تولید بیوگاز از ضایعات دامی در کشور
  4. پروژه تولید بیوگاز از ضایعات شهری در کشور

کلمه مورده نظرتان را جستو جو کنید