طراحی مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت EPC

این شركت به عنوان پیمانكار عمومی احداث پروژه‌های تجدیدپذیر در ایران و سایر كشورها در حال فعالیت است. شركت مادر با در اختیار داشتن تجارب مربوط به بیش از ده هزار مگاوات نیروگاه آبی یكی از شركت‌های بزرگ منطقه در زمینه ساخت و احداث، راه اندازی و بهره برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. هدف این شركت ایجاد و نهادینه كردن دانش فنی طراحی، ساخت، اجرا و مدیریت پروژه زمینه‌های مختلف تجدیدپذیر در ایران و توانمندسازی سایر پیمانكاران داخلی در زمینه‌های متفاوت آن است.
قابلیت‌های فنی و مهندسی و توانایی مدیریت پروژه‌ها در سطوح مختلف،توانمندی فراب در حل مشكلات و معضلاتی كه در مسیر صنایع وجود دارد، خوشنامی و حسن شهرت فراب نزد كارفرما و پیمانكاران حوزه‌های مختلف و در كنار آن تلاش و كوشش همكاران كه علاقه مند به فعالیت در حوزه تجدیدپذیر هستند، سبب شده است كه با قطعیت و امید فراوان در این مسیر قدم نهاده ایم.
استفاده از افراد تحصیلكرده دانشگاه‌های معتبر، توانمندی در برقراری ارتباطات بین المللی و همچنین آشنایی گروه با زمینه های متنوع تجدیدپذیر، و در كنار آن ارتباطات مفید با پیمانكاران متنوع داخلی، سبب شده است به موفقیت در این مسیر امید فراوان داشته باشیم.

خدمات

  • امكان انجام پروژه و تعاملات فرامنطقه‌ای
  • انجام پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی مصرف انرژی و توان به صورت EPC یا EPCF و به صورت تحویل نهایی و كلید در دست

پروژه‌ها

  1. تاسیس زنجیره ارزش خورشیدی (تولید سلول) در ایران
  2. تاسیس نیروگاه ده مگاواتی خورشیدی اردكان یزد به صورت EPC
  3. تاسسیس نیروگاه ده مگاواتی هرند اصفهان (به صورت پیمانكار EPC شركت فراب)
  4. تاسسیس نیروگاه هفت مگاواتی یزد (به صورت پیمانكار EPC شركت فراب)

کلمه مورده نظرتان را جستو جو کنید