مشاوره فنی، مدیریتی و اقتصادی

نیاز صنعت به بهره‌وری بالا در حوزه انرژی بدون مطالعات امكان‌سنجی و برآورد هزینه فرصت طرح‌ها امكان‌پذیر نخواهد بود. بدین منظور برای برآورد امكان‌سنجی دقیق مطالعه سیستمی و بررسی همه جوانب طرح اعم از مسائل فنی و مهندسی، موارد مدیریتی و اقتصادی و محیط زیست و توسعه پایدار از الزامات مدیران و مجریان پروژه‌های صنعتی و عمرانی خواهد بود.
شركت مدیریت انرژی و توسعه طرح‌های تجدیدپذیر فراب با بهره‌گیری از متخصصین با سابقه در حوزه¬ انرژی آماده همكاری و ارائه خدمات مشاوره در زمینه اقتصادی، فنی و مهندسی و مدیریتی به مجموعه‌های صنعتی و عمرانی كشور است.

خدمات

 • مشاوره اقتصادی
 1. مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
 2. خدمات مطالعات آماری
 3. خدمات مهندسی ارزش
 4. پایش و ارزشیابی طرح‌ها

 

 • مشاوره فنی و مهندسی
 1. طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
 2. کنترل مهندسی
 3. نظارت بر اجرای طرح، نصب و راه‌اندازی
 4. خدمات جنبی مهندسی

 

 • مشاوره مدیریتی
 1. برنامه‌ریزی وکنترل پروژه
 2. مدیریت طرح
 3. طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های کیفیت
 4. خدمات مدیریت
 5. خدمات برنامه‌ریزی آموزشی وتوسعه منابع انسانی

کلمه مورده نظرتان را جستو جو کنید