شماره 77 نشریه فراب ویژه بهار 1401 منتشر شد

شماره 77 نشریه فراب ویژه بهار 1401 در 52 صفحه‌ منتشر شد.

نشریه فراب از مهرماه 1389 تاکنون به صورت مستمر منتشر می‌شود و فایل PDF شماره جدید و همچنین شماره‌های پیشین آن، از اینترانت و سایت فراب (قسمت نشریه فراب)، قابل دریافت است.