مهندس «محمد حیدری» مدیرعامل شرکت گروه فراب شد

پیرو مصوبه جلسه هیئت مدیره در تاریخ سوم دی ماه 1402، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر «سید مصطفی هاشمی» رئیس هیئت مدیره شرکت گروه فراب، جناب آقای مهندس «محمد حیدری» به‌عنوان مدیرعامل گروه منصوب شد.

گفتنی است جناب آقای دکتر سید مصطفی هاشمی به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر حسن طهماسبی به‌عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و به مدت دو سال معرفی شدند. محمد حیدری پیش از این ریاست هیئت مدیره گروه فراب را عهده دار بود.