ژنراتور سه واحد نیروگاه سد سیمره ایلام در شرکت هپکوی اراک ساخته شد

تجهیزات ژنراتور سه واحد نیروگاهی 160 مگاواتی سد سیمره ایلام در شرکت هپکوی اراک ساخته شد. ساخت این تجهیزات به سفارش شرکت توبا (سازنده توربین‌های برق آبی) ایران انجام شده و هم اینک 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ارزش قرارداد ساخت این تجهیزات 30 میلیارد ریال و مدت اجرای این قرارداد دو ساله است که با ساخت ژنراتورهای سیمره از خروج سه میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شده است.