نیروگاه آبی Yala1

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
 • كارفرما: Gichuki Venture
 • پيمانكار اصلی: فراب
 • محل اجرا: کنیا
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال، كارهای سيويل ساختمان نيروگاه، بند و مسیر انتقال آب
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
 • Specification:
  • Capacity: 10 MW (2 Units of 5 MW)
  • Values per Unit:
   • Nominal net head (HN): 40.0 m
   • Gross head (HB): 45.0 m
   • Nominal discharge (QA): 14.0 m³/s
   • Max. discharge (Qmax): 14.7 m³/s
   • Nominal Turbine Output (PTnom): 5074 kw each
   • Max. Turbine output (PT): 5227 kw each
   • Turbine speed (n1): 428.57 rpm
   • Runaway speed (nD): 1018 rpm
   • Runner outlet diameter (D2): 1380 mm
   • Permissible suction head (hS): +1,5 m
  • Nominal Plant Output: 10.148 kw
  • Max. Plant Output: 10.454 kw