نیروگاه خورشیدی گلستان

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
  • پيمانكار اصلی: شرکت ساختمان و نصب فراب
  • محل اجرا: ایران، گلستان
  • روش اجرا: EPC
  • محدوده کاری: خريد و نصب پنل‌های خورشيدی با كليه متعلقات جهت توليد برق شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به ميزان 12 كيلو‌وات
  • وضعیت پروژه: خاتمه يافته