نیروگاه آبی تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، مازندران
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال 
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 1000 مگاوات (4 واحد 250 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: زیرزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 152.3 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis pump-turbine with capacity of 260 MW in turbine situation and 235 MW in pump situation, 700 tons each
   • Generator/ Motor: Motors with capacity of 300 MVA in generator situation and 290 MVA in motor situation, 500 rpm
   • Inlet valve: Spherical, 2.5 m inner outlet diameter
   • Governor: Digital PLC (electrohydraulic) governors, 60 bar
   • Generator busduct: Isolated phase busducts, 18 KA
   • Transformer: Single phase step up Transformers, 100 MVA
   • Crane: Two power house main cranes, 210 tons each

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • تامین مواد و مدیریت ساخت داخل:
 • Pump-turbine (Draft tube, pit liner, spiral case, stay ring, bottom ring, head cover, operating ring, wicket gate & lever, Shaft)
 • Motor generator (Upper and lower bracket, stator frame, rotor hub, rotor rim sheet, air and oil cooler, tools)
 • Governor pressure vessel and hydraulic piping system

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • نصب تمام تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک، پیش‌راه‌اندازی و راه‌‌اندازی نیروگاه

نقش شرکت بهره‌برداری و نگه‌داری فراب

 • بهره‌برداری، نگه‌داری و تعمیرات نیروگاه

اخبار مرتبط

بهره‌برداری رسمی از چهار واحد نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد

بهره‌برداری رسمی از چهار واحد نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد

مراسم بهره‌برداری رسمی از چهار واحد نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه، با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو، روز سه شنبه دهم شهریورماه برگزار شد.
ادامه مطلب