قرارداد ساخت سد و نیروگاه آبی درالوک 2 در اقلیم کردستان عراق امضا ‌شد

قرارداد احداث سد و نیروگاه آبی درالوک 2 واقع در اقلیم کردستان عراق مابین مشارکت فراب – بلندپایه و وزارت برق کردستان عراق، در تاریخ هشتم تیرماه امسال امضا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، نیروگاه آبی درالوک 2 شامل دو واحد 18.8 مگاواتی از نوع کاپلان است.
قرارداد ساخت سد و نیروگاه برقابی درالوک 2 از نوع EPC بوده و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن – جایکا (Japan International Cooperation Agency)  تامین مالی پروژه را در قالب توافق نامه ارائه وام به کشور عراق بر عهده گرفته است.
مشاور کارفرمای طرح نیز شرکت ELC (electro Consult) است.
اسناد پیش ارزیابی این پروژه در سال 1392 از سوی کارفرما ارائه و در خردادماه همان سال بالغ بر 60 شرکت پیمانکاری در قالب 27 مشارکت از جمله هشت مشارکت از شرکت های ترکیه ای، شش مشارکت از شرکت های ایرانی، شش مشارکت از شرکت های چینی، پنج مشارکت از شرکت های اروپایی و دو مشارکت از شرکت های کره ای و ژاپنی اسناد پیش ارزیابی را تحویل دادند که نتایج در شهریور ماه سال 1392 اعلام و 13 مشارکت پذیرفته شد.
سپس اسناد مناقصه در مهرماه از سوی کارفرما ارائه و در بهمن ماه مدارک فنی و مالی10 مشارکت تحویل کارفرما شد. در نهایت در فروردین ماه 1393 پاکت های مالی شش مشارکت که امتیاز فنی لازم را کسب کرده بودند، بازگشایی و قیمت های آنها اعلام شد که قیمت پیشنهادی “مشارکت فراب – بلندپایه” حائز رتبه اول شد.
این گزارش می افزاید: با توجه به اینکه موسسه ژاپنی جایکا تامین مالی طرح را بر عهده دارد، فرایند گرفتن تایید از این موسسه با تلاش و پیگیری های مداوم، بیش از یکسال به طول انجامید و در نهایت به عقد قرارداد در تاریخ هشتم تیرماه امسال منجر شد.
گفتنی است شرکت فراب مسئولیت رهبری “مشارکت فراب – بلندپایه” را بر عهده دارد.