گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌ها

عملکرد ممتاز و برجسته فراب به گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های ملی و بین‌المللی زیر منجر شده است:

 • مدال‌آور افتخار صادرات سال 1398
 • صادرکننده نمونه سال‌های 1389 تا 1391، 1393 و 1394 و صادرکننده ممتاز سال‌های 1395 تا 1397
 • گواهی سرآمدی پروژه و تندیس نقره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران (1397-1398) برای اجرای پروژه نیروگاه آبی داریان توسط شرکت فراب
 • یکی از صد شرکت برتر ایران در سال‌هاى 1388، 1395،1396 و 1397 براساس رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران
 • لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملى بهره‌وری براساس محاسبات سال‌های 1386 تا 1390 در گروه خدمات فنی و مهندسی
 • گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HSE MS)
 • گواهینامه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
 • گواهینامه انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
 • جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال 1389
 • گواهینامه رتبه زرین در طرح ملی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری – سازمان برنامه و بودجه کشور