استراتژی

چشم‌انداز

پیمانکار عمومی و بهره‌بردار پیشرو در پروژه‌های زیربنایی در ایران، پیشگام در صادرات خدمات فنی و مهندسی و شرکتی در خور توجه در بازارهای جهانی

ماموریت

گروه فراب با انجام پروژه‌های زیربنایی در کلاس جهانی، مشتریان خود را در خلق ارزش و زندگی بهتر همراهی می‌کند.
گروه فراب به پشتوانه مجموعه‌ای از متخصصین کارآمد، به عنوان پیمانکار عمومی، بهره‌بردار و سرمایه‌گذار، دانش و تجارب ارزشمند خود را در به ثمر رساندن پروژه‌های انرژی، آب، نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، سیویل، شبکه‌های هوشمند و صنایع معدنی به کار می‌گیرد.

ارزش‌های کلیدی

  • مشتری مداری
  • قابل اعتماد بودن
  • صداقت

ارزش‌های رشد

  • استقبال و حمایت از تنوع
  • کار تیمی
  • شایسته سالاری
  • برنامه‌ریزی پویا و آینده‌نگر
  • یادگیری سازمانی
  • تصمیم‌گیری بر اساس خرد جمعی
  • استفاده مناسب از ظرفیت شبکه جهانی پیمانکاران، سازندگان و فروشندگان