ارتباط با ما

دفتر مرکزی

تهران، بالاتر از میدان ولی‌عصر، خیابان شهید شهامتی، شماره 41

صندوق پستی: 8777-15875

تلفن: 4-88900042 و 9-88903117

نمابر: 88893637

شرکت‌های زیرمجموعه

شرکت ساخت تجهیزات فراب

تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از زرتشت شرقی، خیابان پزشک‌پور، شماره 29

کدپستی: 1594845614

تلفن: 5-88919113 و 30-88921828

نمابر: 88910409

شرکت ساختمان و نصب فراب

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه شهید حق پرست، شماره 10

کدپستی: 1587694111

تلفن: 88735520 و 88734757

نمابر: 81293439

شرکت ناردیس طرح‌های انرژی

تهران، خیابان جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ششم، شماره 27

تلفن: 8-88556734

نمابر: 88556764

شرکت نفت و گاز فراب

تهران، خیابان جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ششم، شماره 29

تلفن: 81292618

نمابر: 88717231

شرکت بهره‌برداری و نگه‌داری فراب

تهران، میدان ولی‌عصر، خیابان شهید شهامتی، شماره 41

صندوق پستی: 8777-15875

تلفن: 4-88900042 و 9-88903117

نمابر: 88893637

دفاتر نمایندگی

Kenya
B3, Ziana Spring Apt, Riara Road, Nairobi, Kenya
Tel: +254 716 059 702

Tajikistan
Unit: 805-806, 8th floor, No. 37/1, “Bokhtar” Business Center, Bokhtar Street, Dushanbe, Republic of  Tajikistan

Tel: +992-37-2230273

       +992-37-2230279

Fax: +992-37-2230276

Sri Lanka
No. 51/2, Ward Place, Colombo 7, Sri Lanka
Tel: +94 11 269 27 75

تماس با ما :