شرکت مولد برق یزد

شرکت مولد برق یزد در سال 1386 در ایران به منظور احداث نیروگاه سیکل‌ ترکیبی شیرکوه یزد و بهره‌برداری و نگه‌داری از آن تاسیس شد. این شرکت، مالک این نیروگاه می‌باشد.