شرکت سنگاب

شرکت سنگاب در سال 1384 در ایران به منظور ارایه خدمات تخصصی برای پروژه سد و نیروگاه سنگتوده 2 در کشور تاجیکستان در حوزه‌های تامین منابع مالی، طراحی و مهندسی، تامین، عملیات ساختمانی، نصب و راه‌اندازی و نیز بهره‌برداری و نگه‌داری از آن به مدت 12 سال تاسیس شد.