سد و نیروگاه آبی سنگتوده دو

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شرکت برق تاجیک
 • پيمانكار اصلی: فراب
 • محل اجرا: تاجیکستان، ایالت ختلان
 • روش اجرا: BOOT
 • محدوده کاری: تجهیزات الکترومکانیکال و هیدرومکانیکال، کارهای سیویل نیروگاه و سرریز و احداث سد
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 220 مگاوات (2 واحد 110 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 1000 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Kaplan, 72 rpm
   • Generator: Synchronous type, 13.8 KV
   • Governor: Digital type governors, 63 bar
   • Busduct: Air busducts, 13.8 KA
   • Transformer: Three phase step up Transformers, 125 MVA
   • Switchgear: 220 KV
   • Crane: Two power house main cranes, 350 tons each

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • تامین مواد و مدیریت ساخت داخل:
 • Generator (Stator frame, rotor rim sheet)

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • نصب تمام تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک، پیش‌راه‌اندازی و راه‌‌اندازی نیروگاه

نقش شرکت بهره‌برداری و نگه‌داری فراب

 • بهره‌برداری، نگه‌داری و تعمیرات نیروگاه

اخبار مرتبط

نخستین واحد نیروگاه سنگ توده 2 به شبکه سراسری برق کشور تاجیکستان پیوست

مجری طرح سنگ توده 2 از پیوستن نخستین واحد نیروگاه 220 مگاواتی نیروگاه سنگ توده 2 در روز شنبه مورخ 10/10/1390 به شبکه سراسری برق کشور تاجیکستان خبر داد. رضا فرانوش افزود: این واحد 110 مگاواتی پس از انجام موفقیت آمیز تمام تست های مربوطه، به شبکه سراسری برق کشور تاجیکستان پیوست.
ادامه مطلب