گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌ها

گواهینامه صلاحیت بهره‌برداری، نگه‌داری و تعمیرات نیروگاه‌های برق‌آبی

پروانه صلاحیت بهره‌برداری و نگه‌داری از نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی