شرکت مولد برق اسلام آباد

شرکت مولد برق اسلام آباد در سال 1386 در ایران به منظور احداث نیروگاه سیکل‌ترکیبی دالاهو و بهره‌برداری و نگه‌داری از آن تاسیس شد. این شرکت، مالک این نیروگاه می‌باشد.