طراحی کندانسور هواخنک

بعد از انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی طراحی کندانسورهای هواخنک(1) (ACC)  از شرکت همکار فراب به نام اینوسپین، طراحی سیستم ACC برای نیروگاه دالاهو با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد پروژه آغاز گردید. شرایط خاص طراحی از جمله فشار بسیار پایین خروجی توربین، عملکرد سیستم در دبی‌های بسیار پایین، مشکلات یخ‌زدگی و ….. پروژه را بسیار پیچیده نمود که نیازمند بهره‌گیری از بروزترین دانش طراحی و تکنولوژی‌های ساخت برای غلبه بر مشکلات ناشی از شرایط غیرمعمول طراحی بود.

با توجه به ابعاد عظیم داکت بخار(2) (قطر 8 متر) طراحی سیستم توزیع بخار برای حفظ یکنواختی در توزیع آن در ردیف‌های(3) مختلف سیستم ACC، تشکیل الگوی جریان یک دست داخل سیستم و رسیدن به کمترین افت فشار بسیار حائز اهمیت است. این مهم با بهره‌گیری از دانش روز طراحی حاصل شد که در نهایت طراحی انجام شده با بررسی نتایج شبیه‌سازی عددی (ACC) تایید شد.

همچنین تلاش‌های بسیاری برای تحلیل نیروها و ممان‌های تولید شده براثر اعمال بارهای حرارتی و تغییرات ابعادی داخل سیستم انجام شده است تا بهترین راهکار برای مهار این نیروهای بزرگ در خروجی توربین انتخاب گردد.

یک قطعه واسط(4)، مقطع مستطیلی خروجی توربین را به مقطع دایروی ورودی داکت بخار اتصال می‌دهد. این تجهیز برای ایجاد جریان ملایم در محل تغییر سطح مقطع طراحی شده تا از ایجاد گردابه‌ها و جریان‌های برگشتی(5) جلوگیری کند. این جریان‌ها می‌توانند لرزش‌های شدیدی را ایجاد نمایند.

کندانسور شامل 6 ردیف و 7 ماژول در هر ردیف است که می‌تواند در شرایط طراحی حدودا 410 مگاوات حرارت را به محیط اطراف انتقال دهد. طراحی و انجام محاسبات حرارتی و هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار داخلی که با همکاری شرکت اینوسپین توسعه داده شده انجام شده است. این نرم‌افزار قابلیت انجام محاسبات و بررسی شرایط سیستم در سایر حالت‌های عملکردی(6) را نیز دارد.

این نرم‌افزار پیشرفته امکانات بسیاری در جهت بهینه‌سازی سطوح انتقال حرارت و توان مصرفی فن‌ها را به همراه کاهش نویز سیستم دارد.

[1] Air Cooled Condenser (ACC)

[2] Steam Duct

[3] Condenser Street

[4] Transition Piece

[5] Eddies and Vortices

[6] Off-design