آب شیرین کن بندرعباس

اطلاعات پروژه
 • خریدار محصول: شرکت آب منطقه‎ای هرمزگان
 • پيمانكار اصلی: شرکت شایا (مشارکت فراب - تانا انرژی - تیو انرژی - ماشین سازی ویژه)
 • محل اجرا: ایران، هرمزگان
 • روش اجرا: BOO
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
 • ظرفیت: 100.000 مترمکعب در روز (فاز اول این پروژه به ظرفیت 20.000 متر مکعب در روز از آذر 1397 در حال بهره‎برداری است)
 • بخش‎های مختلف پروژه:
 • Sea water intake
 • Pre-treatment
  • DAF (Dissolved Air Flotation) system
  • Low speed dual media filters
  • Cartridge filters
  • Chemical dosing packages
 • Reverse osmosis units
  • Ten identical units, each with a capacity of 10,000 m3/day
 • Post treatment (re-mineralization)
  • Lime stone filters