بازسازی مخزن ذخیره نفت خام بصره

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: شرکت نفت جنوب عراق
  • پيمانكار اصلی: شركت ناردیس طرح‌های انرژی
  • محل اجرا: عراق، بصره
  • روش اجرا: EPC
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا

بازسازی کامل مخزن سقف شناور نفت خام B1 به ظرفیت 82,000 متر مکعب (500,000 هزار بشکه)