کارهای ساختمانی نیروگاه آبی Kindaruma

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: Kenya Electricity Generating Company Limited
  • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
  • محل اجرا: Nairobi, Kenya
  • روش اجرا: C
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • مشخصات:
  • All civil and building works of powerhouse, substation, penstock, intake (comprises hydro mechanical works), headrace channel, operators houses and office, all related rehabilitation activities, water treatment, access roads

کلمه مورد نظر خود را وارد کنید