کارهای ساختمانی نیروگاه آبی Kindaruma

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: Kenya Electricity Generating Company Limited
  • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
  • محل اجرا: Nairobi, Kenya
  • روش اجرا: C
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • مشخصات:
  • All civil and building works of powerhouse, substation, penstock, intake (comprises hydro mechanical works), headrace channel, operators houses and office, all related rehabilitation activities, water treatment, access roads