نوسازی نیروگاه آبی تانا

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: Kenya Electricity Generating Company Limited
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: Nairobi, Kenya
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهیزات الکترومکانیکال و هیدرومکانیکال
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 25 مگاوات (2 واحد 4.5 مگاواتی و 2 واحد 8 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 3700 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis, 2 units 33 rpm, 2 units 500 rpm
   • Generator: Synchronous type, 2 units 7.7 MW, 2 units 5.1 MW
   • Butterfly valve: 2 units 2000 mm, 2 units 1500 mm inner outlet diameter
   • Governor: Digital type governors, 170 bar
   • Transformer: 2*31.5 MVA step up Transformers, 1*23 MVA Interbus Transformer
   • Draft tube gate: 2 units 1830*3700 mm, 2 units 2250*5470 mm
   • Crane: One power house main crane, 40 tons

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • نصب تمام تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک، پیش‌راه‌اندازی و راه‌‌اندازی نیروگاه

اخبار مرتبط