نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
  • خریدار محصول: شرکت توانیر
  • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
  • محل اجرا: ایران، تهران
  • روش اجرا: BOO
  • محدوده کاری: تجهیزات الکترومکانیکال و کارهای سیویل
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا
  • ظرفیت: 930 مگاوات (دو واحد گازی هریک به ظرفیت 315 مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت 300 مگاوات)