پروژه نیروگاه خورشیدی شهرداری منطقه 12 تهران

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه

کارفرما:  شهرداری منطقه 12 تهران

پیمانکار اصلی:  شرکت ساختمان و نصب فراب

محل اجرا:  ایران، تهران

روش اجرا :  EPC

محدوده کاری:  عملیات خرید تجهیزات انرژی‌های نو (تجدیدپذیر) در سطح محدوده شهرداری منطقه 12 به ظرفیت 135 کیلووات

وضعیت پروژه : در حال اجرا