پروژه نیروگاه خورشیدی شهرداری منطقه 17 تهران

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه

کارفرما: شهرداری منطقه 17 تهران
پیمانکار اصلی: شرکت ساختمان و نصب فراب
محل اجرا: ایران، تهران
روش اجرا : EPC
محدوده کاری: احداث نیروگاه خورشیدی در ساختمان ستاد بحران و ساختمان شماره یک منطقه 17 به ظرفیت 40 کیلووات
وضعیت پروژه : در حال اجرا