نیروگاه سوم پالایشگاه آبادان

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت پالايش نفت آبادان
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، خوزستان
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال 
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
   • Capacity at ISO conditions: 210 MW (7 Units of 30 MW)
   • Fuel type: Natural gas
   • Grid voltage: 33 KV
   • Steam generation: 5*48 tons/h
   • Site conditions:
    • Altitude: 1.5 m.a.s.l
    • Maximum ambient temperature: 55° C
    • Maximum relative humidity: 95%