نیروگاه گازی الصدر

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: Ministry of Electricity in Kurdistan Regional Governmenr of Iraq
 • پيمانكار اصلی: مشارکت فراب - عامران افق
 • محل اجرا: Baghdad, Iraq
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال به جز تامين GTG
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
   • Capacity at ISO conditions: 320 MW (2 Units of 160 MW)
   • Fuel Type: Gas oil
   • Substation: 132 KV AIS/ 400 KV GIS

نقش شرکت ناردیس طرح‌های انرژی

 • طراحی، تامین و نصب ایستگاه تقلیل فشار گاز