نیروگاه آبی داریان

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ایران، کرمانشاه
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهیزات الکترومکانیکال
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 210 مگاوات (3 واحد 70 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 500 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
 • Turbine: Vertical Francis, 250 rpm
 • Generator: Synchronous type, 13.8 KV
 • Butterfly valve: 65 m biplane double scales inlet valves
 • Governor: Electrohydraulic governors, 60 bar
 • Generator busduct: Isolated phases busduct
 • Transformer: Three phase step up transformers, 83.5 MVA
 • Switchyard: 230 KV
 • Crane: One power house main crane, 210 tons

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • تامین مواد و مدیریت ساخت توربین و تجهیزات ژنراتور
 • طراحی، تامین مواد، مدیریت ساخت و نصب دریچه‌های استاپلاگ درفت تیوب
 • طراحی، تامین و نصب جرثقیل

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • نصب تمام تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک، پیش‌راه‌اندازی و راه‌‌اندازی نیروگاه

نقش شرکت بهره‌برداری و نگه‌داری فراب

 • بهره‌برداری، نگه‌داری و تعمیرات نیروگاه

اخبار مرتبط

اهدای تندیس سیمین جایزه ملّی مدیریت پروژه ایران به پروژه نیروگاه آبی داریان شرکت فراب

اهدای تندیس سیمین جایزه ملّی مدیریت پروژه ایران به پروژه نیروگاه آبی داریان شرکت فراب

«گواهی سرآمدی پروژه» و «تندیس سیمین» (نقره) هشتمین جایزه ملّی مدیریت پروژه ایران، روز چهارشنبه ۲۹ خرداد از طرف انجمن مدیریت پروژه ایران به «پروژه نیروگاه آبی داریان» شرکت فراب اهدا شد.
ادامه مطلب