نیروگاه آبی Deralok 2

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: Regional Ministry of Electricity in Kurdistan Republic of Iraq
 • پيمانكار اصلی: مشارکت فراب - بلندپایه
 • محل اجرا: Dohuk province, Iraq
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 37.6 مگاوات (2 واحد 18.8 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • تجهیزات اصلی:
  • Turbine: Vertical Kaplan, 142.8 rpm
  • Generator: Synchronous type, 11 KV
  • Governor: Digital electronic frequency governors, 60 bar
  • Crane: One power house main crane, 150 tons

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • طراحی، تامین مواد، مدیریت ساخت و نصب دریچه‌های رادیال، استاپلاگ و آشغال‌گیر
 • تامین ماشین TRCM

اخبار مرتبط