دریچه تونل انحراف و پوشش فلزی مجرای آب شرب سد هراز

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران
  • پيمانكار اصلی: شرکت ساخت تجهیزات فراب
  • محل اجرا: ایران، مازندران
  • روش اجرا: EPC
  • محدوده کاری: طراحی، تامین مواد، مدیریت ساخت و نصب دريچه تونل انحراف و پوشش فلزی مجرای آب شرب سد
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته