نیروگاه آبی گاوشان

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، کرمانشاه
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال، كارهای سيويل نيروگاه 
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 4.6 مگاوات (2 واحد 2.3 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Horizontal Francis
   • Generator: Synchronous type, 6.3 KV
   • Butterfly valve: Flange type, 1.4 m and 0.8 m inner outlet diameter
   • Governor: Digital electrohydraulic governors, 70 bar
   • Transformer: Oil type transformers, 1.1 MVA and 3.9 MVA
   • Hydraulic steel structure: Only maintenance stoplogs