قطار شهری گلشهر – هشتگرد

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت عمران شهر جديد هشتگرد
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، البرز
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال 
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
 • مشخصات:
  • طول خط: 25 کیلومتر
  • نوع خط: روزمینی
  • تعداد ایستگاه‌ها: 1
  • ظرفیت خط: 28.000 مسافر در هر ساعت در هر مسیر
  • سرفاصله: 300 ثانیه
 • تجهیزات اصلی:
   • Signaling system
   • Communication system
   • Control & SCADA
   • Automatic fare collection (AFC)
   • Power supply included:
    • Overhead contact system (OCS): 50 Km
    • Auto transforming post & sectioning post: 3 units
    • Auto transformer: 6 units
    • Lighting & power substations (LPS): 7 units
   • Tunnel ventilation
   • Fire alarm system
   • Fire extinguishing system
   • Escalators
   • Elevators