نیروگاه آبی کارون چهار

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، چهارمحال و بختياری
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال به جز مهندسی و تامين توربين، ژنراتور و گاورنر
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 1000 مگاوات (4 واحد 250 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 2107 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis, 187.5 rpm, 700 tons each
   • Generator: Synchronous type, 15.75 KV
   • Butterfly valve: 3 m inner outlet diameter
   • Governor: Digital electrohydraulic governors, 60 bar
   • Generator busduct: Isolated busducts, 16 KV
   • Transformer: Single phase step up Transformers, 100 MVA
   • Switchyard: 400 KV, SF6 type
   • Crane: Two power house main cranes, 250 tons each

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • تامین مواد و مدیریت ساخت داخل:
 • Turbine (Draft tube, pit liner, spiral case, stay ring, bottom ring, head cover, operating ring, wicket gate & lever, Shaft)
 • Inlet valve (Valve case, valve disk, valve disk trunnion, up & down stream pipe, pressure vessel)
 • Governor pressure vessel and hydraulic piping system 

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • نصب تمام تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک، پیش‌راه‌اندازی و راه‌‌اندازی نیروگاه

اخبار مرتبط