نیروگاه آبی خداآفرین

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ایران، آذربایجان شرقی
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهیزات الکترومکانیکال و هیدرومکانیکال و کارهای سیویل نیروگاه
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 102 مگاوات (2 واحد 51 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 250 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
  • Turbine: Horizontal Kaplan, 166.5 rpm
  • Generator: Synchronous type, 10.5 KV
  • Butterfly valve: 0.6 m inner outlet diameter, 185 tons
  • Governor: Digital turbine governors, 60 bar
  • Generator busduct: Isolated phases busducts
  • Transformer: Three phase step up transformers
  • Switchyard: 230 KV
  • Crane: One power house main crane, 220 tons

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • طراحی و مدیریت ساخت شیر ورودی

اخبار مرتبط