نیروگاه آبی لوارک

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، تهران
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 47 مگاوات (2 واحد 23.5 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: زیرزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 4 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis, 750 rpm
   • Generator: Synchronous type, 11 KV
   • Inlet valve: Spherical, 1 m inner outlet diameter
   • Governor: Digital type with digital backup governors, 100 bar
   • Transformer: Three phase step up transformers, 27 MVA
   • Switchyard: 230 KV