نیروگاه آبی مسجدسلیمان

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، خوزستان
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 1000 مگاوات (4 واحد 250 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: زیرزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 3700 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis, 187.5 rpm, 700 tons each
   • Generator: Synchronous type, 15.75 KV
   • Butterfly valve: 3 m inner outlet diameter
   • Governor: Digital type with digital backup governors, 60 bar
   • Generator busduct: Insulated phase busducts, 15.75 KV and 11.5 KA
   • Transformer: Single phase step up transformers, 94 MVA
   • Hydraulic steel structure: Flap gates with steel lining, 700 tons
   • SF6 switchgear: Three phase circuits, 2*400 KV