نیروگاه خورشیدی مازندران

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: شركت شهرک‌های صنعتی استان مازندران
  • پيمانكار اصلی: شرکت ساختمان و نصب فراب
  • محل اجرا: ایران، مازندران
  • روش اجرا: EPC
  • محدوده کاری: خريد و نصب پنل‌های خورشيدی با كليه متعلقات جهت توليد برق ساختمان مركزی شركت شهرک‌های صنعتی استان مازندران به ميزان 26 كيلو‌وات
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته