انجام کارهای باقیمانده پایپینگ و مکانیکال، رنگ و عایق واحدهای 147، 148 و 3،4-108 فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: شرکت پتروسینا آریا
  • پيمانكار اصلی: شرکت ساختمان و نصب فراب
  • محل اجرا: ايران، بوشهر
  • روش اجرا: C
  • محدوده کاری: عملیات پایپینگ، مکانیکال، رنگ و عایق‌کاری
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا