نیروگاه آبی Terem

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: Regen Terem SHPP Limited
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: Bungoma, Kenya
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال، كارهای سيويل سد، پنستاک و نيروگاه
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 5.2 مگاوات (2 واحد 2.6 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • تجهیزات اصلی:
 • Turbine: Vertical Pelton, 750 rpm
 • Generator: Synchronous type, three phase 3.3 KV
 • Butterfly valve: 0.7 m inner outlet diameter
 • Governor: Hydraulic power unit, 250 bar
 • Transformer: Three phase step up transformers, 33 KV, 3 MVA
 • Crane: One power house main crane, 20 tons

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • طراحی، تامین مواد، مدیریت ساخت و نصب دریچه‌های رادیال و استاپلاگ
 • طراحی، تامین و نصب جرثقیل

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • مدیریت پیمان
 • نصب تمام تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک، پیش‌راه‌اندازی و راه‌‌اندازی نیروگاه

اخبار مرتبط