نیروگاه آبی گتوندعلیا

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ایران، خوزستان
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال به جز مهندسی و تامين توربين، ژنراتور و گاورنر
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 1000 مگاوات (4 واحد 250 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 4500 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
  • Turbine: Vertical Francis, 187.5 rpm, 700 tons each
  • Generator: Synchronous type, 15.75 KV
  • Butterfly valve: 6 m inner outlet diameter
  • Governor: Digital type with digital backup governors, 60 bar
 • Generator busduct: Insulated phase busducts
 • Transformer: Single phase step up Transformers, 100 MVA
 • Crane: Two power house main cranes, 300 tons each

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • تامین مواد و مدیریت ساخت داخل:
 • Turbine (Draft tube, pit liner, spiral case, stay ring, bottom ring, head cover, operating ring, wicket gate & lever, Shaft)
 • Inlet valve (Valve case, valve disk, valve disk trunnion, up & down stream pipe, pressure vessel)

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • نصب تمام تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک، پیش‌راه‌اندازی و راه‌‌اندازی نیروگاه

نقش شرکت بهره‌برداری و نگه‌داری فراب

 • بهره‌برداری، نگه‌داری و تعمیرات نیروگاه

اخبار مرتبط

سنکرون اولین واحد نیروگاه گتوندعلیا با شبکه سراسری برق

مجری طرح گتوندعلیا از پیوستن نخستین واحد نیروگاه 1000 مگاواتی نیروگاه گتوندعلیا در ساعت 23 روز شنبه مورخ 1391/02/16 به شبکه برق سراسری خبر داد. خسرو همت‌پور افزود: این واحد250 مگاواتی پس از انجام موفقیت آمیز تمام تست های مربوطه، به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
ادامه مطلب