طراحی نیروگاه سیکل ترکیبی

پس از دستیابی به طراحی سیکل بخار دوفشاره در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی، طراحی بیسیک سیکل سه‌فشاره برای نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو به انجام رسید. نیروگاه دالاهو، اولین نیروگاه سیکل ترکیبی در ایران بر پایه توربین‌های کلاس F می‌باشد.

طراحی سیکل بخار شامل سیستم Reheat، که دربردارنده بهینه‌سازی فنی اقتصادی می‌باشد، به طور کامل توسط مهندسان شرکت فراب به انجام رسید. این درحالیست که در گذشته، طراحی سیستم‌های جانبی نیروگاه در داخل شرکت فراب انجام می‎شده است، و در حال حاضر، شرکت فراب دانش طراحی انواع نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را توسعه داده است.

سیستم بازیافت آب دورریز به منظور به حداقل رساندن میزان آب مصرفی و قرار دادن نیروگاه در زمره نیروگاه‌های (ZLD (Zero Liquid Discharge، طراحی شده است.

در این پروژه، سیستم کندانسور هواخنک (Air Cooled Condenser) توسط شرکت فراب با همکاری شرکت اینوسپین طراحی گردیده و این سیستم بزرگترین کندانسور هواخنک با Backpressure معادل 5 کیلوپاسکال بوده که تاکنون در ایران طراحی شده است.

کلمه مورد نظر خود را وارد کنید