واحد تولید نفت میدان نفت سفید

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
 • پيمانكار اصلی: مشارکت شرکت ناردیس طرح‌های انرژی با شرکت‌های ایتوک ایران، گسترش صنعت ایران، طرح اندیشان و صائین
 • محل اجرا: ایران، خوزستان
 • روش اجرا: EPC
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
 • واحدها و بخش‌های اصلی پروژه:
  • Oil manifold
  • Separator units
  • Compressor units
  • Transfer pump units
  • Overhead power transmission line
  • Substation, 133 KV

کلمه مورد نظر خود را وارد کنید