شرکت توسعه راه و ریل فراب

شرکت گروه فراب به پشتوانه فعالیت 31 ساله خود در بخش های نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی و تجارب 13 ساله در صنایع ریلی شرکت توسعه راه و ریل فراب را در سال 1399 برای مأموریت طراحی، ساخت، نصب، ارتقاء و بهره برداری زیرساختهای حمل و نقل را تأسیس نموده که حوزه کاری آن به شرح ذیل میباشد:

• احداث، توسعه و ارتقای خطوط و پایانه های ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی (با روشهای BLT، EPC&F و DB و E و P و C ….)؛
• احداث، توسعه و ارتقای علائم و ارتباطات و برقی سازی شبکه های ریلی (مترو، تراموا، منو ریل، LRT، راه آهن سریع و معمولی شهری، حومه و برون شهری)؛
• احداث، توسعه و ارتقای اسکله، باراندازها و محوطه تخلیه و بارگیری و خدمات بندری و دریایی؛
• احداث، توسعه و ارتقای ناوگان نوین حمل جادهای و شبکه آزادراهها، اتوبانها و خدمات بین راهی و معابر شهری؛
• احداث، توسعه و ارتقای ترابری فرودگاهها، انبارها، باراندازها و خدمات فرودگاهی؛
• توسعه و ارتقای ترابری شهرک های حمل و نقلی (شهرکهای فرودگاهی، بنادر خشک و پسکرانه های دریایی؛ پایانه های مرزی و ترانزیتی)؛
• احداث، نصب و راهاندازی تاسیسات زیربنایی پروژههای موضوع فعالیتهای شرکت؛
• بهرهبرداری، نگهداری و ارتقای شبکه، ناوگان و تاسیسات ترابری ریلی و جاده ای؛
• تامین و پشتیبانی تجهیزات و ماشین آلات و سیستمهای حمل ریلی و جاده ای.

سایر خدمات مهندسی، بازرگانی، مالی و اجرایی در زیربخشهای حمل و نقل:

• تهیه مشخصات فنی، خرید و اجاره تجهیزات، ناوگان، ماشینآلات مکانیزه و قطعات یدکی ریلی؛
• مدیریت طرح، مشاوره، بازرسی و کنترل کیفیت، مدیریت بهرهبرداری، نگهداری و تعمیر پروژههای ذیربط؛
• همکاری فنی و تبادل اطلاعات و اجرای پروژههای مشترک، اخذ و اعطاء نمایندگی (از/ به/ با موسسات و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ذیربط)؛
• اخذ تسهیلات، وام و اعتبارات ریالی و ارزی (با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی) و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی؛
• کلیه فعالیتهای خدماتی، بازرگانی، عمرانی، واردات و صادرات کالاهای مجاز (مرتبط موضوع شرکت).

بازارهای هدف ریلی

• احداث و دو خطه کردن شبکه ریلی برون شهری؛
• توسعه و ارتقای خطوط آهن فرعی و حومه ای؛
• توسعه برقیسازی خطوط ریلی؛
• بازسازی، تأمین و ساخت داخل ناوگان ریلی؛
• ساخت و نگهداری ابنیه و تجهیزات ایستگاهها و دپوهای ریلی؛
• تأمین مالی طرحهای بزرگ ریلی؛