خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب – ری

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
 • پيمانكار اصلی: مشارکت غدير (شرکت‌های نصر میثاق اهواز، مهندسان مشاور ستیران و ناردیس طرح‎های انرژی)
 • محل اجرا: ایران، خوزستان تا تهران
 • روش اجرا: EPC
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا

پروژه خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب – ری با طول تقریبی 620 کیلومتر به منظور انتقال 450,000 بشکه در روز نفت خام میدان نفت خام حوزه دزفول شمالی تعریف شد:

 • احداث 120 کیلومتر خط لوله به قطر 30 اینچ با ظرفیت انتقال 450,000 بشکه در روز کاری از تلمبه خانه سبزآب تا تلمبه خانه تنگ فنی
 • احداث 239 کیلومتر خط لوله به قطر 26 اینچ با ظرفیت انتقال 295,000 بشکه در روز کاری از تلمبه خانه تنگ فنی تا تلمبه خانه شازند
 • احداث 279 کیلومتر خط لوله به قطر 18 اینچ با ظرفیت انتقال 105,000 بشکه در روز کاری از تلمبه خانه شازند تا پایانه ری
 • احداث 6 تلمبه خانه بین راهی شامل تلمبه خانه‌های سبزآب، تنگ فنی، آسار، پل بابا، رازان و شازند
 • احداث ایستگاه فشارشکن نمک و تاسیسات پایانه ری
 • احداث خطوط انتقال نیرو و پست‌های برق مربوطه در ایستگاه‌های سبزآب، تنگ فنی و آسار

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • اجرای فعالیت‌های ساختمانی، نصب و پیش‌راه‌اندازی تجهیزات برق و مکانیک ایستگاه تقویت فشار نفت خام رازان

کلمه مورد نظر خود را وارد کنید