تحویل موقت واحد سوم نیروگاه سیمره به کارفرما

واحد سوم نیروگاه برقآبی سیمره به کارفرما تحویل موقت شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، دوره بهره‌برداری آزمایشی اولین واحد نیروگاه برقآبی سیمره (واحد سوم) در روز نهم بهمن ماه 1394 با موفقیت به اتمام رسید و این واحد به کارفرمای اصلی طرح (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) تحویل موقت شد.
نیروگاه برقآبی سیمره دارای 3 واحد 160 مگاواتی بوده و در استان ایلام، 30 کیلومتری شمال غرب دره شهر واقع شده است.