نیروگاه آبی تلمبه ذخیره‎ای آزاد

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ایران، کردستان
 • روش اجرا: EPCF
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 510 مگاوات (3 واحد 170 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: زیرزمینی
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis pump-turbine, rated 500 rpm, 2 with single speed and 1 with variable speed
   • Generator: 2 synchronous and 1 double-fed asynchronous, each of 185 MVA, 15.5 KV
   • Inlet valve: 3 spherical type
   • Governor: 3 electro-hydraulic governors for 2 single speed units and 1 variable speed unit
   • Generator busduct: Isolated phase busducts
   • Main Transformer: 3 three phase, two winding, 210 MVA, 15.75 to 410 KV, class OFWF, indoor